Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Działania leśników w ramach ochrony lasu powodują zachowanie ciągłości i trwałości lasów oraz zwiększają ich odporność na czynniki szkodotwórcze.

30 lipca 2017 roku na terenie leśnictw: Jeleń, Krągi, Płytnica i Turowo wystąpiła klęska żywiołowa od silnego huraganowego wiatru. Uszkodzone zostały  drzewostany o powierzchni około 600 ha i łącznej masie około 20 000 m3 drewna. Obecnie kończymy porządkować powstałe złomy i wywroty w leśnictwie Jeleń. Odnawianie zniszczonego lasu potrwa kilka lat.

Szczególnym zagrożeniem dla lasów Nadleśnictwa Czarnobór są choroby grzybowe nękające drzewostany posadzone na gruntach porolnych. Dotyczy to zwłaszcza korzeniowca wieloletniego powodującego kępowe zamieranie drzewostanów sosnowych.

Umiejętnie prowadzona hodowla lasu w połączeniu z zagospodarowaniem łowieckim i kosztowną ochroną lasu zapobiega szkodom powodowanym przez zwierzynę leśną, której na naszym terenie nie brakuje. Uważny przyrodnik z pewnością napotka u nas chmarę jeleni, watahę dzików, czy rudel saren. Najistotniejsze szkody w uprawach i młodnikach na terenie Nadleśnictwa to zgryzanie i spałowanie powodowane przez sarny i jelenie.

Działania mające na celu ograniczenie szkód od zwierzyny polegają głównie  na: grodzeniu siatką upraw, rysakowaniu, zakładaniu osłonek spiralnych, zabezpieczaniu chemicznym, wykładaniu drzew zgryzowych, zabezpieczaniu mechanicznym siateczką cebulanka
oraz zakładaniu tzw. bandaży, jako ochrona buków przed spałowaniem.

Najskuteczniejszą formą ochrony upraw są grodzenia, w 2017 roku tym sposobem zabezpieczono 21,80 ha, najwięcej grodzeń założono w 2007 roku (pow. 110,55 ha). Inną często stosowaną metodą jest zabezpieczanie chemiczne i mechaniczne przed zgryzaniem, w 2017 roku zabezpieczono ponad 253 ha.

W roku 2014 wprowadzono do stosowania nową metodę mechaniczną tzw. bandażowanie, służące do zabezpieczania buków przed spałowaniem przez jelenie. W celu zmniejszenia szkód wykłada się również drzewa zgryzowe – w 2017 roku na powierzchni około 892 ha.

Stosowanie różnorodnych form ochrony oraz właściwe gospodarowanie łowiskiem jest skuteczną metodą ograniczania szkód powodowanych przez zwierzynę.