Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez ich odnawianie oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie nieużytków czy gruntów rolnych. Działania te są wykonywane z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

W Nadleśnictwie Czarnobór  roku 2016 wykonano odnowienia na powierzchni 115,41 ha, w roku 2017 zaplanowano odnowienie 163,47 ha,  natomiast plan 10-lecia zakłada wykonanie 1552,68 ha zalesień i odnowień na powierzchniach otwartych i pod osłoną. W 2016r. uznano również odnowienie naturalne o powierzchni 2,03 ha. Składy upraw nie odbiegają od zasad hodowli lasu i głównym gatunkiem sadzonym na uprawach jest sosna zwyczajna i w następnej kolejności: brzoza brodawkowata, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny. Na uprawy oraz remizy wprowadza się także bardzo pożądane gatunki biocenotyczne, takie jak: grab pospolity, grusza pospolita, śliwa ałycza, lipa i jarząb pospolity, zwiększające różnorodność biologiczną.

Rozmiar pielęgnowania upraw i młodników w roku 2016 wynosił:

  • pielęgnowanie gleby: 287,07 ha,
  • czyszczenia wczesne: 20,89 ha,
  • czyszczenia późne: 214,72 ha.

W roku 2017 zaplanowano pielęgnację upraw na łącznej powierzchni 534,22 ha, w tym:

  • pielęgnowanie gleby: 314,74 ha,
  • czyszczenia wczesne: 19,90 ha,
  • czyszczenia późne: 199,58 ha.

W latach 2015-2024 obowiązywania Planu Urządzenia Lasu uprawy będą poddane pielęgnacji na powierzchni 3928,22 ha.

Nasiennictwo i selekcja

W ramach gospodarki nasiennej w Nadleśnictwie Czarnobór uznanych jest:

  • 10 gospodarczych drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej o łącznej powierzchni 125,67 ha,
  • 1 gospodarczy drzewostan nasienny buka pospolitego o łącznej powierzchni  7,31 ha,
  • 1 gospodarczy drzewostan nasienny daglezji zielonej o powierzchni 2,06 ha,
  • 10 drzew matecznych w tym 8 modrzewi oraz 2 daglezje,

blok upraw pochodnych sosnowy o powierzchni 24,54 ha oraz uprawy pochodne sosnowe oraz lipowa poza blokiem na łącznej powierzchni 32,33 ha.