Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez ich odnawianie oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie nieużytków czy gruntów rolnych. Działania te są wykonywane z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

W Nadleśnictwie Czarnobór  roku 2014 wykonano zalesienia i odnowienia na powierzchni 117,68 ha, w roku 2015 zaplanowano odnowienie 96,62 ha,  natomiast plan 10-lecia zakłada wykonanie 1552,68 ha zalesień i odnowień na powierzchniach otwartych i pod osłoną. Składy upraw nie odbiegają od zasad hodowli lasu i głównym gatunkiem sadzonym na uprawach jest sosna zwyczajna i w następnej kolejności: brzoza brodawkowata, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny. Na uprawy oraz remizy wprowadza się także bardzo pożądane gatunki biocenotyczne, takie jak: grab pospolity, grusza pospolita, śliwa ałycza, lipa i jarząb pospolity, zwiększające różnorodność biologiczną. 

Rozmiar pielęgnowania upraw i młodników w roku 2014 wynosił:

 • pielęgnowanie gleby: 369,88 ha,
 • czyszczenia wczesne: 28,38 ha,
 • czyszczenia późne: 74,79 ha.

W roku 2015 zaplanowano pielęgnację upraw na łącznej powierzchni 692,51 ha, w tym:

 • pielęgnowanie gleby: 420,05 ha,
 • czyszczenia wczesne: 37,35 ha,
 • czyszczenia późne: 235,11 ha.

W latach 2015-2024 obowiązywania Planu Urządzenia Lasu uprawy będą poddane pielęgnacji na powierzchni 3928,22 ha.

Nasiennictwo i selekcja

W ramach gospodarki nasiennej w Nadleśnictwie Czarnobór uznanych jest:

 • 34 gospodarczych drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej o łącznej powierzchni 135,53 ha, 
 • 3 gospodarcze drzewostany nasienne buka pospolitego o łącznej powierzchni 17,68 ha, 
 • 1 gospodarczy drzewostan nasienny daglezji zielonej o powierzchni 2,06 ha, 
 • 10 drzew matecznych w tym 8 modrzewia oraz 2 daglezji,
 • blok upraw pochodnych sosnowy o powierzchni 17,71 ha oraz bukowy o powierzchni 22,08 ha, a także uprawy pochodne sosnowe oraz bukowo-dębowo-lipowa na łącznej powierzchni 32,37 ha.