Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez ich odnawianie oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie nieużytków czy gruntów rolnych. Działania te są wykonywane z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

W Nadleśnictwie Czarnobór w roku 2017 wykonano odnowienia na powierzchni 180,88 ha, na bieżący rok zaplanowano natomiast odnowienia na powierzchni 198,43 ha. Plan 10-lecia zakłada wykonanie 1552,68 ha zalesień i odnowień na powierzchniach otwartych i pod osłoną. Składy upraw przyjmowane podczas sadzenia są zgodne z zasadami hodowli lasu. Ze względu na to, iż ponad 70 % powierzchni nadleśnictwa znajduje się na siedliskach borowych, głównym gatunkiem sadzonym na uprawach jest sosna zwyczajna i w następnej kolejności: buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy. Na uprawy oraz remizy wprowadza się także bardzo pożądane gatunki biocenotyczne, które zwiększają różnorodność biologiczną. Takimi gatunkami są: grab pospolity, grusza, śliwa, lipa i jarząb pospolity.

Rozmiar pielęgnowania upraw i młodników w roku 2017 wyniósł :

 • pielęgnowanie gleby: 236,45 ha,
 • czyszczenia wczesne: 27,55 ha,
 • wprowadzanie podszytów: 3,50 ha,
 • czyszczenia późne: 213,35 ha

W roku 2018 zaplanowano pielęgnację upraw na łącznej powierzchni 611,97 ha, w tym:

 • pielęgnowanie gleby: 305,81 ha,
 • czyszczenia wczesne: 86,08 ha,
 • czyszczenia późne: 220,08 ha.

W latach 2015-2024 obowiązywania Planu Urządzenia Lasu uprawy będą poddane pielęgnacji na powierzchni 3928,22 ha.

Nasiennictwo i selekcja

W ramach gospodarki nasiennej w Nadleśnictwie Czarnobór uznanych jest:

 • 10 gospodarczych drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej o łącznej powierzchni 125,67 ha,
 • 1 gospodarczy drzewostan nasienny buka pospolitego o łącznej powierzchni  7,31 ha,
 • 1 gospodarczy drzewostan nasienny daglezji zielonej o powierzchni 2,06 ha,
 • 10 drzew matecznych w tym 8 modrzewi oraz 2 daglezje,
 • blok upraw pochodnych sosnowy o powierzchni 26,02 ha, blok upraw pochodnych bukowy o powierzchni 5,15 ha, a także uprawy pochodne poza blokiem sosnowe i lipowa poza blokiem na łącznej powierzchni 32,33 ha.