Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez ich odnawianie oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie nieużytków czy gruntów rolnych. Działania te są wykonywane z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

W Nadleśnictwie Czarnobór roku 2013 wykonano zalesienia i odnowienia na powierzchni 160,16 ha, w roku 2014 zaplanowano odnowienie 126,08 ha, natomiast plan 10-lecia zakłada wykonanie 1453,70 ha zalesień i odnowień na powierzchniach otwartych i pod osłoną. Składy upraw nie odbiegają od zasad hodowli i głównym gatunkiem sadzonym na uprawach jest sosna zwyczajna i w następnej kolejności: brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy.

Na uprawy oraz remizy wprowadza się także bardzo pożądane gatunki biocenotyczne, takie jak: grusza pospolita, śliwa tarnina, śliwa ałycza, róża dzika, lipy, pigwowiec, dereń świdwa, głogi i jarząb pospolity, zwiększające różnorodność biologiczną.

Rozmiar pielęgnowania upraw i młodników w roku 2013 wynosił:

  • pielęgnowanie gleby: 409,98 ha,
  • czyszczenia wczesne: 259,09 ha,
  • czyszczenia późne: 90,87 ha.

W roku 2014 zaplanowano pielęgnację na łącznej powierzchni 542,49 ha, w tym:

  • pielęgnowanie gleby: 473,01 ha,
  • czyszczenia wczesne 28,38 ha,
  • czyszczenia późne 41,10 ha.

W latach 2005-2014 obowiązywania Planu Urządzenia Lasu uprawy będą poddane pielęgnacji na powierzchni 4851,23 ha. Nasiennictwo i selekcja W ramach gospodarki nasiennej w Nadleśnictwie Czarnobór uznanych jest:

  • 47 gospodarczych drzewostanów nasiennych sosny oraz buka o łącznej powierzchni 181,38 ha,
  • 10 drzew matecznych w tym 8 modrzewia oraz 2 daglezji,
  • blok upraw pochodnych sosnowy o powierzchni 16,09 ha oraz bukowy o powierzchni 22,95 ha, a także uprawy pochodne sosnowe oraz bukowo-dębowo-lipowa na łącznej powierzchni 31,25 ha.