Asset Publisher Asset Publisher

III Bieg Bociana

Nadleśnictwo Czarnobór i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku serdecznie zapraszają 9 czerwca 2018 r. do udziału w imprezie edukacyjno-sportowej „III Bieg Bociana”

Cel zawodów:

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

Termin i miejsce:

 • Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 09.06.2018 r.
 • Marsz Nordic Walking start godzina 11:00.
 • Biegi start godzina: 12:00.
 • Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.

Zasady uczestnictwa:

W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).

Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:

W dniu zawodów, tj. w sobotę 09.06.2018 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.

Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

 • Nordic Walking  - od 10:00 do 11:00,
 • Biegi – od 10:00 do 11:30.

Zgłoszenia:

Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line (udział w biegu i rejestracja są bezpłatne).

Zapisy na stronie: http://biegowy.team/bieg_bociana/  

Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 01.06.2018 r. lub wyczerpania limitu uczestników.

Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.

Limit uczestników:

 • łącznie 150 osób dla obu dystansów biegów,
 • 50 osób dla konkurencji Nordic Walking.

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
 • dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
 • dystans Nordic Walking 5 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie,
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety Nordic Walking na dystansie 5 km.

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

Zasady finansowania:
 • udział w biegu jest bezpłatny,
 • koszty organizacji pokrywa organizator.

Szczegóły dotyczące zawodów dostępne są w "Regulaminie III Biegu Bociana", zaś trasę biegu zaznaczono na mapie sytuacyjnej.

Uwaga utrudniony dojazd:

W związku z budową szczecineckiej obwodnicy w ciągu drogi krajowej 11 oraz związaną z tym zadaniem budową obiektu mostowego WD10 w ciągu ul. Leśnej od 16 kwietnia 2018 r. zamknięty został odcinek drogi powiatowej nr 1294Z (od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Strefową) prowadzącej do ul. Czarnobór oraz takich miejscowości jak Buczek, Żółtnica i Drawień. Wyznaczona trasa objazdu wiedzie przez DK 11, następnie drogą powiatową nr 1296Z w kierunku miejscowości Omulna i dalej do Żółtnicy. Aby dojechać do Nadleśnictwa Czarnobór w Żółtnicy należy skręcić w lewo na Szczecinek. Tę trasę polecamy osobom dojeżdżającym od strony Piły. Od zjazdu na Omulną do Nadleśnictwa ok. 11,5 km.

Osobom jadącym ze Szczecinka proponujemy objazd przez Marcelin – wyjazd na Słupsk DK 20, w Marcelinie 250 m za stacją ORLEN należy skręcić w prawo i trzymając się nowej drogi asfaltowej przez Godzimierz dojeżdżamy do Nadleśnictwa. Odcinek od Marcelina do Nadleśnictwa ok. 4,5 km.

Jadącym od strony Słupska i  Czarnego proponujemy we Gwdzie Wielkiej na wysokości OSP skręcić w lewo i kierować się na Godzimierz (nie Żółtnicę) – droga asfaltowa, krótki odcinek płyt za którym należy skręcić w lewo i dojeżdżamy do siedziby Nadleśnictwa. Odcinek od OSP Gwda Wielka do Nadleśnictwa ok. 5,5 km.