Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga konkurs plastyczny

Nadleśnictwo Czarnobór ogłasza konkurs plastyczny pn.: „Leśne Krajobrazy”

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat piękna leśnej przyrody. Uczniowie mogą zilustrować zarówno własne obserwacje jak i zaprezentować swoją wizję krajobrazu leśnego wraz ze spotykanymi w nim zwierzętami, roślinami i grzybami, czy też leśnikami podczas wykonywania pracy (np.: przy sadzeniu lasu, wieszaniu budek lęgowych dla ptaków, zabezpieczaniu drzew przed zwierzyną).

Prace plastyczne należy przygotować na papierze formatu od A5 do A3 i przesłać do Nadleśnictwa Czarnobór wraz z Oświadczeniem – Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursowego do dnia 26 marca 2018 r.

Prace bez Oświadczenia nie będą podlegały ocenie przez Komisję konkursową.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy wiekowe:

 • Grupa I – przedszkola i klasy 0 szkół podstawowych,
 • Grupa II – klasy 1-3 szkół podstawowych,
 • Grupa III – klasy 4-6 szkół podstawowych,
 • Grupa IV – klasy 7 szkół podstawowych oraz 2-3 gimnazjum.

Celem konkursu jest:

 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego korzystania z leśnych zasobów naturalnych,
 • rozbudzanie zainteresowań problemami środowiska przyrodniczego wśród uczniów i nauczycieli,
 • kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego,
 • wpajanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie technik plastycznych,
 • uzyskanie wskazówek, wizji do wykorzystania w praktyce,
 • promocja edukacji leśnej społeczeństwa na terenie Nadleśnictwa Czarnobór,
 • podtrzymywanie współpracy z lokalnymi przedszkolami i szkołami.

Wszelkie niezbędne informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin konkursowy oraz Załącznik nr 1.