Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Czarnobór informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej

1) FSC® o numerze SGS-FM/COC-000008

2) PEFC o numerze 17/0639-7

Dokumenty te gwarantują, iż lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.

Materiały do pobrania