Lista aktualności Lista aktualności

III Zimowy Cross Bociana

Nadleśnictwo Czarnobór i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy 30 grudnia 2018 r. do udziału w imprezie sportowej „III Zimowy Cross Bociana” organizowanej przez Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek.

Cel zawodów:

  • popularyzacja ruch na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
  • promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
  • promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

Zasady uczestnictwa:

W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).

Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami. 

Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 

Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Rejestracja oraz Biuro zawodów:

Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line.

Zapisy na stronie:  www.herkules.org.pl

UWAGA: NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI i WNIESIENIA OPŁATY STARTOWEJ W DNIU BIEGU!

Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy

Limit uczestników:

  • łącznie 200 osób dla obu dystansów biegów i marszu Nordic Walking.

Rejestracja on-line zostanie zamknięta 28.12.2018 r. lub w dniu wyczerpania limitu uczestników.

Biuro zawodów będzie się mieściło na terenie siedziby Nadleśnictwa Czarnobór,

adres: ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek.

Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

  • Nordic Walking - od 9:00 do 9:45,
  • Biegi – od 09:30 do 10:45.

Trasa:

  • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
  • dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
  • dystans Nordic Walking 5 km,
  • dokonywany będzie pomiar czasu,
  • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
  • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie,
  • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

  • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
  • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
  • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety Nordic Walking na dystansie 5 km.

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów. Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzyma okolicznościową nagrodę.

Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zasady finansowania:

Udział w biegu jest płatny i wynosi 45 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Dom Dziecka w Szczecinku.

Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji – decyduje data wpłynięcia.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.

Opłaty należy dokonać na konto organizatora:

          Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek

          BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540

W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość.

Szczegóły dotyczące zawodów dostępne są w "Regulaminie - III Zimowy Cross Bociana" oraz na stronie https://b4sportonline.pl/Cross_Bociana zaś trasę biegu zaznaczono na mapie sytuacyjnej.