Lista aktualności Lista aktualności

Brak wolnych miejsc dla rodzin pszczelich

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w 2019 r. zakończono już przyznawanie zgód na wystawianie pasiek na terenie wrzosowisk.

W chwili obecnej wszystkie dostępne płaty wrzosowisk są już zarezerwowane.

Złożone dotychczas wnioski pszczelarzy zostały rozpatrzone pozytywnie, a zgody na wystawienie pasieki doręczone pocztą.